We leven in een tijd van flinke ontwikkelingen. Enkele daarvan hebben ook flinke invloed op de bouwsector. Zo zitten we midden in een energietransitie die flinke kosten en uitdagingen met zich meebrengt met als gevolg dat woningprijzen stijgen en onbetaalbaar wordende woningen voor met name starters en de sociale sector. Klimaatverandering zorgt ook voor natuurgeweld zoals aardbevingen, wateroverlast of juist periodes van langdurige warmte of droogte. Of wat te denken van de grote vraag naar schaarse grondstoffen en CO2 uitstoot voor het ontwikkelen van grondstoffen of het bouwproces zelf. Digitalisering zorgt ervoor dat we anders werken en winkelen; meer vanuit huis. Dit levert weer leegstaand vastgoed op terwijl er een tekort aan woningen is. Of wat te denken van de vergrijzende samenleving en groeiende bevolking. Wat zie jij voor toekomst? Een met problemen of een met vooral kansen?

Wij ontwikkelen de toekomst

Wij zien het als onze plicht aan onszelf, aan onze aarde en aan onze kinderen om de toekomst te ontwikkelen. Niets doen is namelijk geen optie. Want hoe onze toekomst eruit ziet bepalen wij zelf. Naast dat wij de toekomst van de gebouwde omgeving ontwikkelen, ontwikkelen wij als individuen ook onze eigen toekomst. Want alleen wanneer wij als individuen met de tijd die voor ons ligt bezig zijn en niet met de tijd achter ons dan ontwikkelen wij als organisatie de toekomst.

Innoveren zoveel als we kunnen

Beter Bouwen gaat in onze ogen niet zonder innovatie. De maatschappelijke vragen waar we voor staan kunnen we vanuit de bouwsector alleen beantwoorden door méér innovatie en mínder verspilling van schaarse middelen. Als Club Beter Bouwen willen wij door een integrale benadering van het bouwproces met een combinatie van kennis, technologie en fabricagefaciliteiten bouwplannen realiseren die beter zijn dan wat traditionele georganiseerde bouwprocessen kunnen leveren. Met de mindset van innovatie richten wij onze organisatiestructuur in op een manier die al onze individuele medewerkers de mogelijkheid geeft om door te ontwikkelen zodat wij als organisatie blijven innoveren.

Ongeremd ontdekken en ontwikkelen

Om doorlopend te kunnen innoveren zullen wij continu moeten blijven ontdekken wat er speelt, wat er mogelijk is en daarop ontwikkelen om de beste te blijven in ons vak. Ongeremd, dus zonder alle praktische bezwaren die wij zien want vernieuwen vraagt op een open instelling. Dat geldt op individueel niveau als op organisatieniveau. Het bouwproces bestaat uit een keten van opeenvolgende activiteiten die veelal uitgevoerd worden door opeenvolgende bedrijven die allemaal eilandje op zichzelf zijn. Het innoveren van een keten is complex omdat deze vaak strand aan de rand van het eiland doordat er een schakel in de keten niet meedoet. Vanuit Club Beter Bouwen zorgen we met de aanwezigheid van verschillende organisaties ervoor dat we zowel kennis hebben van het voorbereiden van een bouwproject als van het produceren ervan. Zo kunnen wij voor onze opdrachtgevers vanuit een locatie, of dat nu grond of een bestaand gebouw is, tot en met de oplevering het gehele bouwtraject verzorgen. Zo ontdekken en ontwikkelen wij als club van bedrijven en innoveren wij samen de sector.

Onze 5 kernwaarden

Alle plannen en ideeën worden pas werkelijkheid met gedrag. Om onszelf een richtinggevend kompas te geven hebben wij een aantal kernwaarden opgesteld die wij zien als onze leefregels. Ons dagelijks handelen toetsen wij aan deze waarden omdat wij deze waarden als fundamenteel zien om onze ambitie waar te maken.

Beter Bouwen bij…