Wat doet een Planoloog?

Een planoloog houdt zich bezig met ruimtelijke ordening. Met andere woorden kijkt een planoloog hoe een omgeving het best ingericht kan worden. Hierbij wordt altijd gekeken naar menselijke behoeften maar ook naar natuurlijke omgevingsfactoren zoals de grond, wateren en andere omliggende gebieden. Het veranderen van een gebied gaat gepaard met veranderingen in structuurvisies en bestemmingsplannen. Het begeleiden van complexe bouwprojecten behoort ook tot het takenpakket van een planoloog.

De werkzaamheden van een planoloog

  • Bestemmingsplannen realiseren;
  • Planologische onderzoeken begeleiden;
  • Overleggen met belanghebbenden en wettelijke partners van bouwprojecten;
  • Structuurvisies ontwikkelen.

Overtuigend en analytisch

Analytische vaardigheden zijn essentieel bij het vak van planoloog. Voordat hij zijn inzichten deelt met de andere partijen, vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar de beste oplossing. Het bestuderen van cijfers en statistieken is dus essentieel. Als planoloog ben je de gesprekspartner van verschillende betrokkenen binnen een ruimtelijk ontwikkelingsproject. Door op een overtuigende manier te communiceren met alle partijen creëer je de beste oplossing voor alle partijen.

Onze 5 kernwaarden

Alle plannen en ideeën worden pas werkelijkheid met gedrag. Om onszelf een richtinggevend kompas te geven hebben wij een aantal kernwaarden opgesteld die wij zie als onze leefregels. Ons dagelijks handelen toetsen wij aan deze waarden omdat wij deze waarden als fundamenteel zien om onze ambitie waar te maken.